Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: Danmark

Antropocæne monstre og vidundere

Kartofler, samarbejdsformer og globale forbindelser i et dansk ruinlandskab
Frida Hastrup og Nathalia Brichet
Kulturstudier #1 Juli 2016

At visualisere en nation

Frimærket og det nationale i mellemkrigstidens Danmark
Anne Marie Rechendorff og Andreas Marklund
Kulturstudier #1 Juni 2015

Smagen af koliv med udsigt

En udforskning af dyret i kødet
Maria Maarbjerg
Kulturstudier #1 Juni 2015

„Nordslesvigeren er nr. 1“

- regional identitet på Østfronten 1914-1918
Steffen Lind Christensen
Kulturstudier #1 Juni 2015

Kvote og fisk på det frie marked

Jeppe Høst
Kulturstudier #2 November 2014

Fra natur til naturalie – og tilbage igen

Om naturens orden og (u)ordentlige samlingspraksisser i københavnske naturaliesamlinger i 1700-tallets sidste del
Signe Mellemgaard
Kulturstudier #2 November 2014

Naturlige goder?

Forarbejdning af råvarer i globale tider
Forord
Kulturstudier #2 November 2014

Naturligvis?

Når lys, hunde og kønsceller sætter naturen til forhandling på fertilitetsklinikken
Stine Willum Adrian
Kulturstudier #1 Juli 2014

Købmanden, skipperne og hollandsfarten

Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet
Mette Guldberg
Kulturstudier #1 Juli 2014

Fra forfald til forbedring

Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede
Tenna Jensen
Kulturstudier #1 Juli 2014

”Et Spejl med mange hundrede Flader”

Elektrificeringen af byen og kroppen omkring 1900
Mikkel Thelle
Kulturstudier #1 Juli 2014

Det sidste hvilested

Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark
Helle Lykke Nielsen
Kulturstudier #1 Juli 2014

FDB’s centrallagre som kulturarv

Mette Tapdrup Mortensen
Kulturstudier #2 November 2013

Detailhandel på museum

Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø
Berit Guldmann Andersen og Allan Leth Frandsen
Kulturstudier #2 November 2013

Revolution i detailhandlen?

Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker
Sissel Bjerrum Fossat
Kulturstudier #2 November 2013

Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

Jens Henrik Koudal
Kulturstudier #1 Maj 2013

At designe danskhed

Forestillinger om nationen på danske pengesedler
Anders Ravn Sørensen
Kulturstudier #1 Maj 2013

Digital indsamling som metode

Erfaringer fra undersøgelsen Lokaleliv.dk
Marianne Holm Pedersen
Kulturstudier #1 Maj 2013

Revolutionen i Sæby

Jørgen Mührmann-Lund
Kulturstudier #1 Maj 2013

Det havde været mere rationelt straks at lægge pengene i skraldespanden…

Sigrid Leilund
Kulturstudier #2 December 2012

Stadens Ureenlighed

Vivi Lena Andersen
Kulturstudier #2 December 2012

Hundelorte, cigaretskodder og pizzabakker

Bjørn Omel Risom og Camilla Mordhorst
Kulturstudier #2 December 2012

Skrald!

Camilla Mordhost og Dorthe Gert Simonsen
Kulturstudier #2 December 2012

Fix & færdig

Jens Pedersen
Kulturstudier #2 December 2012

Landsbyens anatomi

En retrogressiv analyse af agrarstrukturen i landsbyen Sundby på Mors med udgangspunkt i opposition ved forsvaret af Steen Buscks disputats: Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1600-1800, 2011
Karl-Erik Frandsen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Sundby Mors mellem dynamik og tradition

Opposition mod Steen Buscks disputats Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011
Carsten Porskrog Rasmussen
Kulturstudier #1 Maj 2012

„Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det! …”

Opposisjonsinnlegg ved Steen Buscks disputatsforsvar ved Aarhus Universitet 25. november 2011 med avhandlingen Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011
Finn-Einar Eliassen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Tradition og modernisering på landet i Danmark 1660-1800

Oppositionsindlæg mod Steen Buscks disputats
Søren Bitsch Christensen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Parallelle verdener

Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark
Anne Mia Steno
Kulturstudier #1 Maj 2012

”Tusinder af vingeskudte Trækfugle”

Soldatergrave og dansk-franske erindringssteder 1915-1925 ca.
Ning de Coninck-Smith
Kulturstudier #1 Maj 2012

Arbejderpolitik i 1848

De københavnske ’pariserhåndværkere’
Bertel Nygaard
Kulturstudier #1 Maj 2012

Insulin som trickster

Grænsearbejde i hverdagen med type 2 diabetes
Aske Juul Lassen
Kulturstudier #2 December 2011

Bevægelse som universalløsning

En antropologisk analyse af arbejdsmiljøprojektet Krop og Kontor
Brigitte Dragsted, Mette Marie Kristensen, Tjanna Liv Pauli, Anja Steinmejer, Sofie Nielsen og Bjarke Oxlund
Kulturstudier #2 December 2011

Mænd og mad

Artikulering af kroppen i borgerrettet sundhedsfremme
Maja Schøler og Lene Otto
Kulturstudier #2 December 2011

Kulturarvens grundspænding

Mellem nationale og globale strømme
Mads Daugbjerg
Kulturstudier #1 Maj 2011

Skønlitteraturen som opposition

Den historievidenskabelige udgrænsning af Troels-Lund i 1870’erne
Pelle Oliver Larsen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Adelskultur og herregårdsjagt

I tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen
Jesper Laursen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Sange fra Vestkysten

En overset side af populærmusikken i Danmark
Niels Kayser Nielsen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Essay: Sommerferiens historie

Karin Lützen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Fællesskab og integration

De bosniske krigsflygtninge i Randers 1993-2010
Anders Have Espersen
Kulturstudier #1 Maj 2011

At ændre nutiden gennem fortiden

Mundtlig historiefortælling i Danmark
Lene Andersen
Kulturstudier #2 December 2010

Fortællinger om forførelse og seksualmoral

I 1800-tallets bondesamfund
Else Marie Kofod
Kulturstudier #2 December 2010

Med troen som fællesnævner

Fællesskab blandt unge i Indre Mission
Tina Wilchen Christensen
Kulturstudier #2 December 2010

Store og små fortællinger

Ritual og fællesskab blandt irakiske kvinder i København
Marianne Holm Pedersen
Kulturstudier #2 December 2010

Kollektivhuse

Hovedstaden på forkant
Henning Bro
Kulturstudier #1 November 2010

Højhuse i Danmark 1950-2010

Rasmus Braad Christensen
Kulturstudier #1 November 2010

Plantekoner og priklebørn

– kvinder og børn som arbejdskraft ved hedens forvandling, ca. 1880-1930
Helle Serup
Kulturstudier #1 November 2010

Et lykkeligt fornuftsægteskab?

Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca.1888-1967
Mikael Frausing
Kulturstudier #1 November 2010