Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Arbejderpolitik udført af arbejderne selv – ikke på deres vegne. Denne fordring er genkendelig i vores tid. Men den var chokerende ny, da den blev fremsat på dansk i 1848, midt i den europæiske revolutionsbølge, der betød en markant udvidelse af rammerne for politisk deltagelse 웅장한 브금 다운로드. Fordringen kundgjorde et centralt element i moderne politik: erkendelsen af, at dem, der ved deres arbejde tager del i samfundsordenen, også kan gøre krav på at få del i den politiske styring af denne orden, og at de derved uundgåeligt forandrer den politiske offentlighed 다운로드. Selve den sproglige kundgørelse af arbejderpolitikken rummede også allerede en udøvelse af den – en grundforvandling af den gamle, upolitiske ’håndværker’ til den moderne ’arbejder’ som et konfliktfyldt omdrejningspunkt for moderne politik 다운로드.

English summary

Labour Politics in 1848. The ‘Parisian Craftsmen’ of Copenhagen

1848 saw the rise of one of the earliest Danish examples of a modern labour movement which was expressly based of the activities of the workers themselves. A small group of Copenhagen craftsmen - the ‘Parisian craftsmen’ - were behind this political movement. Their activities during this year demonstrates the  creation of a critical counter-public opinion and the desire for an  alternative social order which at once was foreign to previous Danish experiences and anchored in already prevalent ideals.