Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Artiklen bygger på et etnografisk studie af det hverdagslige naboskab mellem asylcenter og lokalsamfund i den mindre danske by Jelling 유라이브 다운로드. Her har et opholdscenter for asylansøgere fungeret uafbrudt gennem tre årtier, og artiklen viser, hvordan asylcentret og byens egne institutioner med tiden har vævet sig ind i hinanden, rumligt og socialt 킹스맨2 다운로드. Analysen fokuserer på de lokale praksisser og forståelser, som i det daglige ligger til grund for udviklingen af denne institutionelle inter-forbundethed i dag, og den viser, hvordan bestemte aspekter af byens kulturhistorie i den forbindelse spiller en central rolle 다운로드. Derved konkluderer artiklen, at det lokale møde i Jelling mellem asylcenter og lokalsamfund dybest set ikke begynder med selve asylcentrets tilstedeværelse, men at dette møde i stedet allerede er indskrevet i eksisterende lokale kollektive erindringer 김종욱 찾기.