Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Om Kulturstudier

Kulturstudier er et forskningsbaseret og fagfællebedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv 다운로드. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark Doodle god download.

Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd, men er redaktionelt fuldt uafhængigt. Kulturstudier er et open access-tidsskrift og er gratis tilgængeligt på internettet fra udgivelsesdagen 다운로드. Driften af Kulturstudier finansieres af FOF i Århus og Tænketanken Prospekt, og udviklingsarbejde og ekstraordinære aktiviteter er mulige grundet en arv efter den nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder 유튜브 게임 다운로드.

Kulturstudier tillader, at forfattere publicerer artikler fra Kulturstudier i institutionelle arkiver (repositories) som post-prints.

Tidsskriftet Kulturstudier modtager desværre ikke bøger til anmeldelse 일 빵빵 다운로드.

 

Ansvarshavende redaktør

Ivan Lind Christensen, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Redaktionen

Anne Katrine Kleberg Hansen, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

Camilla Schjerning, Odense Bys Museer

Caroline Nyvang, Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek

Jakob Ingemann Parby, Phd 2010 파워포인트. Museumsinspektør ved Københavns Museum

Maria Simonsen, Phd. Lektor Institut for Politik og Samfund, Historie, Aalborg Universitet

Marlene Paulin Kristensen, Etnologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Martin Brandt Djupdræt, Den Gamle By

Nina Toudal Jessen. Sustainability Science Centre. Globe Institute, Københavns Universitet

Søren Byskov, Sydvestjyske museer

Tine Damsholt, Etnologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Redaktionssekretær

Freja Lund, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
kontakt.kulturstudier@gmail.com

Webmaster

Jesper Overgaard Nielsen
kulturstudier@jesperovergaard.dk

 

Copyright

Tidsskriftet Kulturstudier er, som open access tidsskrift, medlem af Directory of Open Access Journals (DOAJ) 다운로드. Herfor er alle artikler udgivet af Kulturstudier licenseret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse 4.0 International Licens, CC BY-NC-ND 다운로드.

Licens_CC-BY-NC-ND