Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

diamond_final

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til vinter-nummeret 2018

 

Kulturstudier udkommer skiftevis som temanummer, hvor artiklerne søges samlet om en fælles problemstilling og som omnibusnummer, hvor de enkelte bidrag står alene. I denne omgang indkaldes artikler til omnibusnummeret vinteren 2018. Der kan enten indsendes hele artikeludkast til redaktionens bedømmelse eller et kortere abstract, som kan danne udgangspunkt for en videre dialog mellem forfatter og redaktion. På tidsskriftets hjemmeside kan den interesserede se nærmere om Kulturstudiers profil samt de formalia, som artikler skal leve op til. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til Kulturstudier, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen.

Forslag sendes til redaktionssekretær Tobias Overlund Stannius, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Deadline for indsendelse af artikler er 15. august 2018.

Mere information om tidsskriftet, skrivevejledning, etc. findes på
www.tidsskriftetkulturstudier.dk