Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

한글 손글씨 폰트 다운로드

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til forårsnummeret 2023

Kulturstudier udkommer skiftevis som temanummer, hvor artiklerne omhandler et overordnet emne, og som omnibusnummer, hvor de enkelte bidrag står alene 초보운전 다운로드. I denne omgang indkaldes artikler til omnibusnummeret foråret 2023.

Der kan enten indsendes hele artikeludkast til redaktionens bedømmelse eller et kortere abstract, som kan danne udgangspunkt for en videre dialog mellem forfatter og redaktion 다운로드. På tidsskriftets hjemmeside kan man læser mere om Kulturstudiers profil samt de formalia, som artikler skal leve op til.

Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til Kulturstudier, er du meget velkommen til at kontakte redaktionen 바다 탐험대 옥토넛 시즌4 더 파이널.

Deadline for indlevering af artikler er d. 15. december 2022

Forslag sendes til redaktionssekretær Kathrine Kjellberg Hangstrup, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes

Mere information om tidsskriftet, skrivevejledning, etc 스카이림 성모드 다운로드. findes på

www.tidsskriftetkulturstudier.dk