Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

diamond_final

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til temanummer om ”Den (u)rene by: kroppe, identiteter og geografier” i efteråret 2016

Se www.tidsskriftetkulturstudier.dk for mere om tidsskriftet

 

Grænserne mellem rent og urent er ikke universelle, men (kultur)historisk foranderlige. Alligevel tegner denne skelnen et allestedsnærværende spor, hvad enten det handler om mennesker eller ting, om fysisk, symbolsk, religiøs eller moralsk urenhed. Forholdet mellem ren og uren har gennem tiderne været uløseligt knyttet til formationen af sociale identiteter og hierarkier. Temanummeret vil sættefokus på krydsfeltet mellem (u)renhedens geografier, identiteter og byens sociale hierarkier.

Et centralt spørgsmål er, hvordan den fysiske og symbolske (u)renhed udfolder sig inden for byens fysiske og sociale rum eller fællesskaber, og hvordan forskellige opfattelser af kropslig og åndelig (u)renhed forenes – eksempelvis i forhold til den tidlig moderne tids forståelse af uærlighed eller 1800-tallets hygiejnebevægelse. En anden oplagt genstand for undersøgelse er forholdet mellem de(t) fysiske byrum og urenhedens sociale eller moralske geografier.

Temanummeret har til formål at komme bag om normative forskrifter og hygiejne-teorier – tættere på hverdagens (op)levede praksis og (u)renhedens materialitet. Ligeledes ønsker vi at skabe en tværfaglig dialog mellem historie og arkæologi, netop i kraft af et fokus på materialitet, rumlighed, strategier og teknologier til håndtering af det urene, i form af eksempelvis indretninger og artikler knyttet til personlig hygiejne, latriner med videre. Rent kronologisk inviteres til artikler, der spænder fra de ældste tider og frem til i dag – dog særligt artikler, der sætter fokus på byen.

Interessetilkendegivelse med kort beskrivelse af artiklens indhold sendes til Camilla Schjerning (caps@odense.dk), senest 1. april 2016. Afleveringsfrist for færdige artikler er 15. juni 2016. Temanummeret forventes at udkomme i november 2016.

Temaredaktion: Mikkel Thelle, Aarhus Universitet, og Jakob Ørnbjerg, Aarhus Universitet

Fra Kulturstudiers redaktion: Camilla Schjerning, Odense Bys Museer