Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

diamond_final

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til temanummer om historiebrug i sommeren 2018

 

Historiebrug

I dette temanummer søger vi bidrag, der beskæftiger sig med ”brug af historien” i en bred forstand. Brug af historien finder sted på snart sagt alle samfundsniveauer og udgør en central komponent i både individuelle, nationale og globale identitetsdannelser. En given forståelse og fremstilling af historie(n) er med til at skabe (og afgrænse) vores fremtidsforventninger og fungerer som handlingsanvisende pejlemærker i vores samtid. Det kan derfor heller ikke undre, at historikeren og de historiske fremstillinger, villigt og uvilligt, er blevet brugt til at promovere forskellige dagsordner og interesser. Fortællinger om fortiden er blevet udnyttet af regenter og politiske magthavere til at legitimere og forklare mål og beslutninger. Historie bliver brugt af private virksomheder og offentlige organisationer til at sikre folkelig opbakning og markedsandele og af individer til at skabe mening og identitet i hverdagens praksis.

Ofte har undersøgelser af historiebrug fokuseret på det politiske niveau — og især på historiebrug som en mere eller mindre bevidst strategi til at legitimere og understøtte politiske regimer og national identitet. Fra Hobsbawm & Rangers ideer om Invented Traditions til Pierre Noras lancering af begrebet erindringssteder har undersøgelser af historiebrug fokuseret på fænomenets politiske manifestationer. Især inden for nationalismeforskningen har en lang række forskere haft blik for historiens betydning for den løbende produktion og reproduktion af nationen. Analyser på individ og organisationsniveau har derimod været mere sparsomme.

I de seneste år har der i forskningsmæssig sammenhæng været en stigende interesse for brugen af historie i virksomheder og organisationer. Historie er af organisationsforskere blevet udpeget til en værdifuld ressource, som, hvis den bliver håndteret strategisk og retorisk, kan være kilde til en stærk organisationsidentitet, succesfulde marketingkampagner—og i sidste ende overskud på bundlinjen (Foster et al, 2016; Hatch & Schultz, 2017).

Også uden for de professionelle kredse bruges og fremstilles historien, som hos slægtsforskere, reenactere og ’metaldetektor-arkæologerne’. Hvordan kan vi som historikere forstå denne historiebrug – dens formål og virkning? Og hvilke metodiske og teoretiske redskaber kan vi tage i brug i denne sammenhæng?

Hvor store nationale museer omkring slutningen af 1800-tallet skød op rundt omkring i Europa som en del af staternes nationsbygning, er museet som formidler af identitetsfortællinger og historie ikke længere alene knyttet til staten. En lang række af verdens største virksomheder (og mange mindre danske) har i dag egne museer, der formidler nøje kuraterede fortællinger om virksomhederne og deres historie. Også når der skal skrives jubilæumsbøger og organisationshistorier, er disse ansatte centrale — og de arbejder ofte i spændingsfeltet mellem lødige, videnskabeligt funderede fremstillinger og strategisk selviscenesættelse.

Vi efterspørger til dette temanummer artikler, der behandler organisationers, virksomheder og individers historiebrug. Artiklerne kan bl.a. fokusere på:

  • Historie som legitimerende og identitetsgivende faktor i en moderne politisk kontekst.
  • Virksomheder og organisationers strategiske historiebrug.
  • Vilkårene for den frie og kritiske forskning i mødet med fonds ’satsninger’, virksomheds- og organisationshistorie.
  • Brugen af historikeren, og historikerens rolle som autoritativ fortæller, kurator og organisationsmedarbejder.
  • Museets rolle i moderne historiebrug.
  • Etiske og moralske dilemmaer i forbindelse med brugen af historie.
  • Historiebrug på individniveau.

Deadline for indsendelse af artikler er 1. marts 2018. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til temanummeret, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen på kontakt.kulturstudier@gmail.com.

Du kan se mere om tidsskriftet på www.tidsskriftetkulturstudier.dk, hvor du også finder skrivevejledningen. Send venligst artikelforslag til kontakt.kulturstudier@gmail.com.

 

Temaredaktion: Ivan Lind Christensen, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet
Anders Ravn Sørensen, Center for Business History, Copenhagen Business School

Litteratur:

Hatch, Mary Jo., and ”Toward a Theory of Using History Authentically. Historicizing in the Carlsberg Group.” Administration Science Quarterly. Online first.

 

Hobsbawm, & T. Ranger (Eds.), The invention of tradition (Canto , 16 print ed., pp. 43). New York: Cambridge University Press.

 

Foster, William. M., Diego M. Coraiola, Roy Suddaby, Jochem Kroezen. and David Chandler. “The strategic use of historical narratives: A theoretical framework.” Business History online first (2016): 1-25.

Nora, P. Realms of memory. New York: Colombia University Press, 1996.