Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

diamond_final

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til

Temanummer 2019-2 om Videnscirkulation

 

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder i samarbejde med forskningsmiljøer på universiteterne i Lund og Aalborg artikelforslag til temanummer om videnshistorie med særligt fokus på videnscirkulation.

 

Internationalt foregår der i disse år spændende initiativer under overskrifterne videnshistorie og kundskabshistorie, hvor forskere beskæftiger sig med viden, vidensskabelse og videnscirkulation ud fra et historisk perspektiv (se fx Burke 2016; Lässig 2016; Östling 2018). Interessen er inspireret af en række forskelligartede traditioner fra idehistorie, boghistorie, videnskabshistorie, uddannelseshistorie og Science and Technology Studies m.fl.. Den teoretiske inspiration er hentet i de klassiske studier af videnskonstruktion og cirkulation som set hos Fleck, Darnton, Foucault, Latour, og fokus er på viden, hvordan viden bevæger sig, ændrer sig, forsvinder eller (gen)opstår.

Med dette call for papers ønsker vi at tage den videnshistoriske tråd op og sætte fokus på begrebet videnscirkulation. Med callet ønsker vi at åbne op for nye forskningsperspektiver, der har fokus på viden i bevægelse i bred forstand. Vi efterspørger derfor artikler, der teoretisk, metodisk og/eller empirisk beskæftiger sig med videnscirkulation, og er fx interesseret i artikler om

 • – forskellige former for viden (formel og uformel, videnskabelig viden, tavs viden, praktisk kundskab osv.)
 • – viden formidlet mundtligt, skriftligt eller gennem andre praksisser og objekter
 • – viden, der har spillet en vigtig rolle tidligere, men som af den ene eller den anden grund senere er blevet dømt ude og karakteriseret som irrelevant
 • – formning og omformning af viden, når den befinder sig i bevægelse
 • – vidensspredning og -omformning til forskellige tider og i forskellige kontekster
 • – videnscirkulation mellem forskellige kulturer og verdensdele, herunder spørgsmål om magt og dikotomier som centrum/periferi
 • – videnscirkulation, materialitet og teknologi (bogtryk, telegraf, internet osv.).

Nogle af de spørgsmål, vi ønsker at temanummeret som helhed skal komme omkring, er

 • – Hvordan og hvorfor cirkulerer viden i forskellige samfund og perioder?
 • – Hvad sker der, når viden rejser fra et felt til et andet og/eller fra et medie til et andet?
 • – Hvad fremmer og hæmmer videnscirkulation i forskellige samfund til forskellige tider?
 • – Hvordan kan vi forstå og analysere relationer mellem viden, magt, kultur og natur?

Der er deadline for indsendelse af et abstract på max. 1 side den 1. november 2018. Et udkast til artiklen skal foreligge i begyndelsen af 2019, hvor der vil blive afholdt et forfattersymposium i samarbejde med forskningsmiljøerne inden for videnshistorie på universiteterne i Lund og Aalborg. Nærmere herom følger senere. Deadline for indsendelse af færdige artikler er den 22. juni 2019. Temanummeret vil udkomme efterår/vinter 2019.

Abstracts sendes til tidsskriftets redaktionssekretær på mail kontakt.kulturstudier@gmail.com. Har du spørgsmål, kan de sendes til samme adresse. Det gælder også, hvis du har en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den vil passe ind i temanummeret.  Mere information om tidsskriftet og ikke mindst skrivevejledningen findes i øvrigt på www.tidsskriftetkulturstudier.dk. Artikler, der ikke følger skrivevejledningen, vil blive afvist.

 

Litteratur:

Burke, Peter (2016): What is the History of Knowledge? Cambridge: Polity Press.

Darnton, Robert (2007): “What is the History of Books? Revisited”. Modern Intellectual History, 4:3. Cambridge University Press, s. 495-508.

Fleck, L. (1979) [1935]: Genesis and Development of a Scientific Fact. The University of Chicago Press.

Latour, Bruno; Woolgar, Steve (1986) [1979]: Laboratory life: the construction of scientific facts. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Lässig, Simone (2016). ”The History of Knowledge and the Expansion of the Historical Research Agenda”, Bulletin of the GHI, Washington 59, s. 29-44.

Östling, Johan m.fl. (2018): Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge, Lund: Nordic Academic Press.