Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

 

Call for abstracts til særnummer af Tidsskriftet Kulturstudier, efterårs-nummeret 2022

Planterne i kulturhistorien

Siden Aristoteles beskrev planter som passive og upåvirkelige, er de ofte blevet henvist til rollen som en slags grøn kulisse eller baggrund for menneskelige aktiviteter og refereret til i generiske termer som ’habitat’, ’landskab’, eller ’landbrug’ 초보운전 다운로드. Men planter er aktive, levende og kommunikerende. De er uundværlige for dyr og mennesker. Planter er mad, medicin, brændsel, byggematerialer, handelsvarer, beskæftigelsesprojekter, rekreation, gaver eller symboler 다운로드. Og i de senere år er det blevet mere og mere anerkendt, at planter ikke bare indgår i menneskers interaktioner med andre mennesker, men at planter også kommunikerer med hinanden, f.eks 바다 탐험대 옥토넛 시즌4 더 파이널. træer via deres rodnet.

Til temanummeret opfordrer vi forskere inden for relevante fagområder til at indsende bidrag, der forholder sig til planter og menneske-plante relationer i fortid, nutid eller fremtid 스카이림 성모드 다운로드. Kan man gennem planter forske og formidle kulturhistorie? Hvilke muligheder og udfordringer tilbyder planter i museumsverdenen og den kulturhistoriske forskning 한글 손글씨 폰트 다운로드?

Forslagsstillere: Lotte Isager, museumsinspektør, De Kulturhistoriske Museer, Holstebro og

Line Vestergaard Knudsen, lektor, Center for Studier i Kulturarvsforskning og -formidling, Limfjordsmuseernes Samvirke/Aalborg Universitet c# url 파일 다운로드.

 

Deadlines:

Artikelmanuskript: 15. maj 2022

Forslag sendes til redaktionssekretær Ida Marie Lybecker Korning, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes whl download.

Mere information om tidsskriftet, skrivevejledning, etc. findes på

www.tidsskriftetkulturstudier.dk