Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til efterårsnummeret 2023

Kulturstudier udkommer skiftevis som temanummer, hvor artiklerne omhandler et overordnet emne, og som omnibusnummer, hvor de enkelte bidrag står alene 초보운전 다운로드. I denne omgang indkaldes artikler til temanummeret efteråret 2023.

Det aktive vand – Vand som aktør i kulturhistorien

Unlike all other elements in nature water has played a role in all societies at all times 다운로드. It is therefore a truly universal resource. Water is simultaneously always particularistic and in flux, varying from place to place and from time to time. […] The uncertainty about future climatic changes is basically an uncertainty about possible changes in the water landscapes of the future 바다 탐험대 옥토넛 시즌4 더 파이널. (Tvedt/Coopey: A History of Water, 2010)

I det kommende temanummer af Kulturstudier vil vi gerne sætte spot på vand som aktør igennem kulturhistorien 스카이림 성모드 다운로드. På grund af vandets universelle betydning for planeten og for alle menneskelige samfund er vandets cirkulation, meteorologi og udnyttelse som transportvej og ressource allerede velbelyst inden for en lang række fagtraditioner og forskningsfelter 한글 손글씨 폰트 다운로드. Der er dog stadig rum for nye studier.

Studiet af vand som system kan, med en inddeling foretaget af Tvedt og Coopey i deres A History of Water fra 2010, inddeles i tre forskellige niveauer c# url 파일 다운로드. Det første niveau vedrører vandets fysiske form og adfærd. Altså, fx hvordan floder flyder og vand indgår i landskaber som søer, gletsjere, underjordiske kildespring eller floddeltaer i overgangen mellem ferskvand og ocean whl download. Det andet niveau består i menneskelige indgreb i det fysiske vandlandskab i en konkret geografisk og miljømæssig kontekst, fx i form af opdæmning, dræning, rørlægning, kanalisering og etablering af reservoirer 나쁜 녀석들 더 무비. Disse indgreb kan både tolkes som en refleksion af et samfunds teknologiske, økonomiske og administrative formåen og som samfund og individers måder at sameksistere med vandet på Youku download. En central pointe er her spørgsmålet om kontinuitet, systemtænkning og stiafhængighed i forskellige samfunds håndtering af vand som ressource. Det tredje niveau vedrører den institutionelle og konceptuelle dimension, inklusive ”styringspraksisser” og forståelser af vand og vandkontrol 삼국지13 독음패치 다운로드. Fra religiøse og spirituelle betydninger og forestillinger om ”renhed” i åndelig forstand over den hygiejniske tilgang til vand, der prægede de moderne samfunds tilblivelse til nutidens fokus på vand som klimatrussel og energikilde.

Hidtil har kultur- og teknologihistoriske studier af vand typisk taget udgangspunkt i mennesket og de menneskelige samfunds teknologiske og ideologiske tilgange til administration og udnyttelse af vand som ressource. Oftest har menneskelige aktører spillet hovedrollen og vandet en til tider vrangvillig, men i sidste ende kontrollerbar birolle. For nylig har dog især metabolisme-studier og ANT-inspirerede analyser af vandets sociologiske og historiske dimensioner åbnet feltet op. Klimaforandringerne og de afledte effekter i form af bl.a. skybrud, oversvømmelser, tsunamier, forurenet drikkevand, ørkendannelse, havstigninger, hungersnød, krig og flygtningestrømme har rent empirisk synliggjort og reaktualiseret vand som en aktør i egen ret. Og det gør det relevant at stille nye spørgsmål til vandets historiske og kulturelle betydning over hele kloden.

I temanummeret efterspørger vi således bidrag, der udforsker vand i et kulturanalytisk og aktør-orienteret perspektiv med særlig vægt på interaktionen mellem vand, samfund og individ igennem tiderne.

Relevante tematikker kunne være:

  • Urban metabolisme
  • Vandets politisering
  • Vand som landskabs- og byrumselement
  • Det terapeutiske vand
  • Klimaforandring og landskabstransformationer
  • Dagliglivets vand
  • Vand som ressource og produkt

 

Temanummeret redigeres af Mikkel Høghøj, post.doc, ph.d., Nationalmuseet, Louise Skyggebjerg, post.doc, ph.d., Copenhagen Business School og Jakob Ingemann Parby, museumsinspektør og seniorforsker, Københavns Museum.

Deadlines:
Deadline for abstracts (min ½ side): 1. februar 2023
Forfatterseminar: maj 2023
Deadline for artikelbidrag: 15. august 2023
Tidsskriftet forventes at udkomme november 2023.

Forslag sendes til redaktionssekretær Freja Lund, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes.

Mere information om tidsskriftet, skrivevejledning og andet findes på www.tidsskriftetkulturstudier.dk