Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

 

Tidsskriftet Kulturstudier indkald er artikelforslag til forårs-nummeret 2022

Kulturstudier udkommer skiftevis som temanummer, hvor artiklerne søges samlet om en fælles problemstilling og som omnibusnummer, hvor de enkelte bidrag står alene 초보운전 다운로드. I denne omgang indkaldes artikler til omnibusnummeret foråret 2022. Der kan enten indsendes hele artikeludkast til redaktionens bedømmelse eller et kortere abstract, som kan danne udgangspunkt for en videre dialog mellem forfatter og redaktion 다운로드. På tidsskriftets hjemmeside kan den interesserede se nærmere om Kulturstudiers profil samt de formalia, som artikler skal leve op til. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til Kulturstudier, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen 바다 탐험대 옥토넛 시즌4 더 파이널.

Forslag sendes til redaktionssekretær Ida Marie Lybecker Korning, kontakt.kulturstudier@gmail.com, hvortil eventuelle spørgsmål også kan rettes 스카이림 성모드 다운로드.

Deadline for indlevering af artikler er d. 15. november 2021.

Mere information om tidsskriftet, skrivevejledning, etc 한글 손글씨 폰트 다운로드. findes på

www.tidsskriftetkulturstudier.dk