Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Call for papers

diamond_final

Tidsskriftet Kulturstudier indkalder artikelforslag til temanummer om hverdagens praksis og historie

Hermed indkaldes artikelforslag til et temanummer af Tidsskriftet Kulturstudier med titlen Hverdagens praksis og historie – det ukendte i det kendte. Temanummeret udkommer i efteråret 2017.

 

Jeg holder af hverdagen

Mest af alt holder jeg af hverdagen

Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt

der alligevel ikke er helt så kendt

Sådan indleder Dan Turèll et af sine digte. Hverdagen er fascinerende i al dens banalitet, med alle dens rutiner, men ikke mindst pga. elementet af det ukendte i det kendte. Det samme gælder hverdagens historie. Det hele kan virke lidt selvfølgeligt og sågar banalt, men bag dagligdagens praksis gemmer sig et utal af forandringer, materielle og immaterielle forudsætninger, dramaer og historier.

Vi efterspørger til temanummeret artikler, der belyser hverdagens praksis og historie fra forskellige vinkler og til forskellige tider. Det kan være artikler med rod i fagtraditioner, der beskæftiger sig med såkaldt almindelige mennesker og deres hverdag. Vinklen kan bl.a. være etnologisk, mikrohistorisk eller ”bindestregs-historisk” som by-, kvinde- og arbejderhistorie. Vi efterspørger dog ikke mindst bidrag, der afprøver nye teoretiske og metodiske tilgange til hverdagens praksis og historie og belyser den fra nye og gerne overraskende vinkler.

Artiklerne kan fokusere på hverdagens aktiviteter, materialitet, følelser, traditioner, relationer o.m.a. Komparative studier på tværs af tid og geografi er også meget velkomne. Det vigtige er, at hver artikel giver indblik i det kendte, der alligevel ikke er helt så kendt.

Deadline for indsendelse af artikler er 22. juni 2017. Har du en idé til en artikel, men er i tvivl om, hvorvidt den egner sig til temanummeret, er du meget velkommen til allerede nu at kontakte redaktionen på kontakt.kulturstudier@gmail.com.

Du kan se mere om tidsskriftet på www.tidsskriftetkulturstudier.dk, hvor du også finder skrivevejledningen. Send venligst artikelforslag til kontakt.kulturstudier@gmail.com.

Temaredaktion: Anne Folke Henningsen (SAXO, KU), Bobo Charlotte Krabbe Magid (Nationalmuseet) og Louise Karlskov Skyggebjerg (Teknologihistorie DTU).