Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Logo for Tidsskriftet Kulturstudier

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Kulturstudier er et forskningsbaseret og kvalitetsbedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark.

Indholdsfortegnelse Kulturstudier #1 / 2017

“… med adelig proces …”

– Odense som centralt orienteringspunkt belyst gennem adelige bryllupper og begravelser ca. 1560-1670
Per Seesko

Fregatter på Vestindiensejlads

Et studie af skibskonstruktion og ekvipering af fregatter til langfart
Ida Christine Jørgensen

Danmarks Neapel

Ebeltofts udvikling til turistdestination – fra landliggere til moderne masseturisme
Lea Glerup Møller

Brug af en soldat fra 1864 i Niels Kjeldsen Eskadronen

Tea Dahl Christensen

Nutidige kulturelle repræsentationer af dansk landbrug

Rasmus Blædel Larsen