Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier
코플레이어 다운로드

Logo for Tidsskriftet Kulturstudier

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Kulturstudier er et forskningsbaseret og fagfællebedømt tidsskrift, der bringer artikler med udgangspunkt i historiske og aktuelle studier af steder, folk, kultur og dagligliv 다운로드. Tidsskriftet er dannet i 2010 ved sammenlægning af Fortid og Nutid (grundlagt 1914) og Folk og Kultur (grundlagt 1972) og har sin base i de kulturhistoriske museer, arkiver, universitetsmiljøer og foreninger i Danmark 다운로드.

Indholdsfortegnelse Kulturstudier #2 / 2021

Temanummer – Lydkultur

Nye bevægelser i forskning og formidling

Kongens kakofoniske kroning

Magtens auditive manifestering under Frederik 2.s kroning i 1559
Kasper H. Andersen

Fremskridtets lyd?

Lydrevolutionen og håndteringen af støj under Københavns industrialisering ca. 1850-1910
Jakob Ingemann Parby

Lavmælte Lillehammer og frenetiske Florø

En applikasjon av Bernie Krauses lydøkologi
Frank Meyer

Det soniske medborgerskab

Om rodede og skrøbelige mellemværender med lyd
Marie Koldkjær Højlund, Anette Vandsø og Morten Breinbjerg

Habitat and Experience

An Anthropology of the Sonic Agglomeration
Holger Schulze

Bykvarterernes forestillede klang

En folkelingvististisk undersøgelse af københavnernes opfattelser af byens sprog
Pia Quist

Tidsvidner som museumsformidling

Erindringsarbejde og autenticitet på Danmarks Forsorgsmuseum og i Den Gamle By
Anne Brædder og Iben Vyff

Soundwalks og lyttedagbøger som metode til musealisering af lyd på kulturhistoriske museer

Kamilla Hjortkjær