Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: kønsroller

I ly af natten?

Seksualitet, seng og nat i 1700-tallets Norden
Nina Javette Koefoed
Kulturstudier #1 Juni 2015

Når TV-kokken ofrer lam

Maskulinitetsforhandlinger via lammekroppe i ”autentiske” miljøer i Jamie’s Italian Escape og Le chef en France
Jonatan Leer
Kulturstudier #2 November 2014

Mænd og mad

Artikulering af kroppen i borgerrettet sundhedsfremme
Maja Schøler og Lene Otto
Kulturstudier #2 December 2011

Migrationsnarrativer

Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder
Karen Fog Olwig
Kulturstudier #2 December 2010

Store og små fortællinger

Ritual og fællesskab blandt irakiske kvinder i København
Marianne Holm Pedersen
Kulturstudier #2 December 2010

Plantekoner og priklebørn

– kvinder og børn som arbejdskraft ved hedens forvandling, ca. 1880-1930
Helle Serup
Kulturstudier #1 November 2010