Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: historie

At visualisere en nation

Frimærket og det nationale i mellemkrigstidens Danmark
Anne Marie Rechendorff og Andreas Marklund
Kulturstudier #1 Juni 2015

I ly af natten?

Seksualitet, seng og nat i 1700-tallets Norden
Nina Javette Koefoed
Kulturstudier #1 Juni 2015

„Nordslesvigeren er nr. 1“

- regional identitet på Østfronten 1914-1918
Steffen Lind Christensen
Kulturstudier #1 Juni 2015

Kvote og fisk på det frie marked

Jeppe Høst
Kulturstudier #2 November 2014

Tilsynekomsten af den engelske Assam-te

Michael Andersen
Kulturstudier #2 November 2014

Fra natur til naturalie – og tilbage igen

Om naturens orden og (u)ordentlige samlingspraksisser i københavnske naturaliesamlinger i 1700-tallets sidste del
Signe Mellemgaard
Kulturstudier #2 November 2014

Købmanden, skipperne og hollandsfarten

Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet
Mette Guldberg
Kulturstudier #1 Juli 2014

Fra forfald til forbedring

Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede
Tenna Jensen
Kulturstudier #1 Juli 2014

”Et Spejl med mange hundrede Flader”

Elektrificeringen af byen og kroppen omkring 1900
Mikkel Thelle
Kulturstudier #1 Juli 2014

Detailhandel på museum

Om arbejdet med Den Gamle Bys butikker og gademiljø
Berit Guldmann Andersen og Allan Leth Frandsen
Kulturstudier #2 November 2013

Følelseshistorie

Teoretiske brudflader og udfordringer
Karen Vallgårda
Kulturstudier #2 November 2013

Revolution i detailhandlen?

Om Marshall-plan, studierejser og selvbetjeningsbutikker
Sissel Bjerrum Fossat
Kulturstudier #2 November 2013

Musikkens betydning på en større gård i mellemkrigstiden

Jens Henrik Koudal
Kulturstudier #1 Maj 2013

At designe danskhed

Forestillinger om nationen på danske pengesedler
Anders Ravn Sørensen
Kulturstudier #1 Maj 2013

Arbejderen mellem praksis og ideologisering 1850-2000

Niels Jul Nielsen
Kulturstudier #1 Maj 2013

Revolutionen i Sæby

Jørgen Mührmann-Lund
Kulturstudier #1 Maj 2013

Stadens Ureenlighed

Vivi Lena Andersen
Kulturstudier #2 December 2012

Parallelle verdener

Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark
Anne Mia Steno
Kulturstudier #1 Maj 2012

”Tusinder af vingeskudte Trækfugle”

Soldatergrave og dansk-franske erindringssteder 1915-1925 ca.
Ning de Coninck-Smith
Kulturstudier #1 Maj 2012

Arbejderpolitik i 1848

De københavnske ’pariserhåndværkere’
Bertel Nygaard
Kulturstudier #1 Maj 2012

Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

Danske avisers blik på præsident Obamas indsættelse
Hanne Jørndrup
Kulturstudier #1 Maj 2012

Christian IV’s tugt- og børnehus

Social institution eller merkantilistisk foretagende?
Peter Agerbo Jensen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Skønlitteraturen som opposition

Den historievidenskabelige udgrænsning af Troels-Lund i 1870’erne
Pelle Oliver Larsen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Adelskultur og herregårdsjagt

I tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen
Jesper Laursen
Kulturstudier #1 Maj 2011

Indledning

Fortælling og fællesskab
Marianne Holm Pedersen og Lene Andersen
Kulturstudier #2 December 2010

Migrationsnarrativer

Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder
Karen Fog Olwig
Kulturstudier #2 December 2010

At ændre nutiden gennem fortiden

Mundtlig historiefortælling i Danmark
Lene Andersen
Kulturstudier #2 December 2010

Fortællinger om forførelse og seksualmoral

I 1800-tallets bondesamfund
Else Marie Kofod
Kulturstudier #2 December 2010

Om hringbrot og våbendanse

i islandsk tradition
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Kulturstudier #1 November 2010

Kollektivhuse

Hovedstaden på forkant
Henning Bro
Kulturstudier #1 November 2010

Højhuse i Danmark 1950-2010

Rasmus Braad Christensen
Kulturstudier #1 November 2010

Et lykkeligt fornuftsægteskab?

Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca.1888-1967
Mikael Frausing
Kulturstudier #1 November 2010