Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Tiden efter 1. Verdenskrig var monumenternes tid. Det var også tilfældet i Danmark, hvor der blev indviet flere gravanlæg, hvor allierede krigsfanger, der var døde under deres ophold i Danmark blev begravet 다운로드. I nationalkonservative kredse påkaldte gravene over de franske soldater sig en særlig interesse. I dette bidrag forfølger jeg udformningen af disse erindringssteder og det netværk af personer og komiteer, som stod bag 팩토리오 모드 다운로드. Jeg viser, hvordan krigen fik en særlig dansk erindringspolitisk betydning, knyttet til de forhåbninger, som omgav Frankrig i spørgsmålet om Slesvigs tilbagevenden 다운로드. Artiklen bidrager med ny viden om Dannevirkebevægelsen og samspillet mellem politik og erindring inden for rammerne af et socialt konservativt engagement i de sønderjyske landsdele 다운로드.

English summary

Thousands of Wing-Shot Migratory Birds. Soldier Graves and Danish-French Places of Remembrance Approx. 1915-1925

During the months following the end of the First World War in November 1918, some 100,000 prisoners of war passed through Denmark on their way home from the camps on the Eastern Front. Some did not make it all the way, but died from exhaustion and the Spanish flu during their stay in Denmark. The present article deals with the part that these dead soldiers came to play in the formation of a remembrance culture in a country which had not itself taken part in the war. More specifically, it deals with the monuments which a small group of nationally-conservative men and women with ties to the armed forces and the social elite erected between 1919 and 1925 in remembrance of the dead French soldiers. To their minds, France had been the sole serious ally in the struggle for the return of North Schleswig to Denmark. For that reason, they were also behind two monuments in France to commemorate the fallen Danish-minded Schleswigers and the fallen Danes of the French Foreign Legion. Their national-conservative engagement and criticism of the policy of neutrality pursued during the war by the Danish government largely determined the creation and the form of the cemeteries.