Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Den 25. november 2011 forsvarede universitetslektor (em.) Steen Busck sin afhandling: Et landbosamfund i opbrud, tradition og modernisering i Sundby sogn på Mors i tiden 1660-1800, I-II, 1290 sider, forlaget Klim, for den filosofiske doktorgrad. Afhandlingen er en totalhistorisk undersøgelse af et lille samfund på Mors over næsten halvandet hundrede år. Den har som ambition at undersøge de økonomiske og materielle forhold, de sociale rammer, bønderne indgik i, og deres mentale univers, og at se sammenhænge mellem dem.

Ved forsvaret var de officielle opponenter professor dr. philos. (em.) Finn-Einar Eliassen og lektor dr. phil. Carsten Porskrog Rasmussen, mens der var opposition ex auditorio fra docent dr. phil. Karl-Erik Frandsen og professor (em.) dr. phil. Jens Engberg. Da bogens emne er så nært beslægtet med tidsskriftet Kulturstudiers emnekreds – kombinationen af lokal- og kulturhistorie med antropologiske/etnologiske metoder og teorier – har vi ønsket at bringe de tre fyldigste oppositioner.