Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: videnskabelig

Tilsynekomsten af den engelske Assam-te

Michael Andersen
Kulturstudier #2 November 2014

Grønlandsk og Globalt Guld

Grundstoffer i antropologisk analyse
Nathalia Brichet
Kulturstudier #2 November 2014

Mod nye frugtmarkeder

Forarbejdning af naturressourcer i kulturanalyse
Frida Hastrup
Kulturstudier #2 November 2014

Naturlige goder?

Forarbejdning af råvarer i globale tider
Forord
Kulturstudier #2 November 2014

At designe danskhed

Forestillinger om nationen på danske pengesedler
Anders Ravn Sørensen
Kulturstudier #1 Maj 2013

I vælten

Kulturanalysens nye hverdag
Morten Krogh Petersen og Anders Kristian Munk
Kulturstudier #1 Maj 2013

Digital indsamling som metode

Erfaringer fra undersøgelsen Lokaleliv.dk
Marianne Holm Pedersen
Kulturstudier #1 Maj 2013

Fix & færdig

Jens Pedersen
Kulturstudier #2 December 2012

Landsbyens anatomi

En retrogressiv analyse af agrarstrukturen i landsbyen Sundby på Mors med udgangspunkt i opposition ved forsvaret af Steen Buscks disputats: Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1600-1800, 2011
Karl-Erik Frandsen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Sundby Mors mellem dynamik og tradition

Opposition mod Steen Buscks disputats Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011
Carsten Porskrog Rasmussen
Kulturstudier #1 Maj 2012

„Tenke det, ønske det, ville det med – men gjøre det! …”

Opposisjonsinnlegg ved Steen Buscks disputatsforsvar ved Aarhus Universitet 25. november 2011 med avhandlingen Et landbosamfund i opbrud. Sundby Mors 1660-1800, 2011
Finn-Einar Eliassen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Tradition og modernisering på landet i Danmark 1660-1800

Oppositionsindlæg mod Steen Buscks disputats
Søren Bitsch Christensen
Kulturstudier #1 Maj 2012

Kroppens politiske økonomi

Om grænsedragningen mellem person, krop og vare i medicinske udvekslingssystemet
Klaus Høyer og Maria Olejaz
Kulturstudier #2 December 2011

The Reconfigured Body

Human-animal relations in xenotransplantation
Kristofer Hansson
Kulturstudier #2 December 2011

Kroppe i laboratoriet

Individuelle kroppe, forsøgskroppe og samfundskroppe i kliniske forsøg med overvægt
Astrid Pernille Jespersen
Kulturstudier #2 December 2011

Insulin som trickster

Grænsearbejde i hverdagen med type 2 diabetes
Aske Juul Lassen
Kulturstudier #2 December 2011

Bevægelse som universalløsning

En antropologisk analyse af arbejdsmiljøprojektet Krop og Kontor
Brigitte Dragsted, Mette Marie Kristensen, Tjanna Liv Pauli, Anja Steinmejer, Sofie Nielsen og Bjarke Oxlund
Kulturstudier #2 December 2011

Kulturarvens grundspænding

Mellem nationale og globale strømme
Mads Daugbjerg
Kulturstudier #1 Maj 2011

Migrationsnarrativer

Fortællinger om den gode slægtning blandt vestindiske kvinder
Karen Fog Olwig
Kulturstudier #2 December 2010

Om hringbrot og våbendanse

i islandsk tradition
Aðalheiður Guðmundsdóttir
Kulturstudier #1 November 2010