Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Med udgangspunkt i to eksempler fra brugerdrevne innovationsprojekter diskuterer vi, hvad det vil sige at bedrive kulturanalyse, når opgaven er, at skabe forandring i hverdagspraksisser. Hvad end det drejer sig om nye skraldespande eller om nye baderum, så giver eksemplerne et indblik i, hvad det er virksomheder og offentlige instanser vil med kulturanalysen og hvorfor, de i stigende grad inviterer den til at bidrage til deres arbejde. Samtidig udstiller eksemplerne også nogle af de vanskeligheder, som kulturanalysen bliver bragt i, når den på baggrund af den slags invitationer giver sig til at rode op i det hverdagsliv, der udspiller omkring, for eksempel, skraldespande og baderum. Hvad sker der, spørger vi, når kulturanalysen kommer i vælten? Gennem de to eksempler viser vi, at vanskeligheden består i at balancere ønsket om forandring med en respekt for de seje strukturer og grundlæggende forskelligheder, som kulturanalysen har som en af sine kardinaldyder at opspore, beskrive og gøre partshavere opmærksom på. Dermed bringer kulturanalysen – ofte gennem et etnografisk feltarbejde – også borgere og brugere til verden, som ikke altid lader sig indordne under det allerede definerede mulighedsrum, som mange forandringsorienterede projekter – bevidst eller ubevidst – arbejder under.

English summary

In vogue: the new everyday of cultural analysis

Based on two examples from user-driven innovation projects, we discuss what it means to undertake cultural analysis when the task is to change practices of everyday life. Whether it is about new garbage bins or new bathrooms, the examples enable us to demonstrate how and why companies and public-sector institutions are increasingly inviting cultural analysts to contribute to their work. At the same time, the examples allow us to illustrate some of the difficulties that cultural analysts experience when they – in the name of change – begin to scrutinise and ‘stir up’ the practices of everyday life; for instance, by studying how citizens with disabilities handle garbage and personal hygiene. What happens, we ask, when cultural analysis is called upon to inform the ways in which such complex practices might change? Through our two examples, we show how the difficulty relates to balancing a desire for change with a respect for the durable structures and fundamental differences of everyday life. One of the main objectives of cultural analysis is to identify and describe such structures and differences, and then to bring our insights to the attention of various stakeholders. As a result, cultural analysis – often via ethnographic fieldwork – brings citizens and users into being. This cannot always be fitted into the predefined range of possibilities that many change-oriented projects – consciously or unconsciously – operate within.