Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Med udgangspunkt i et feltarbejde i en guldmine i Grønland undersøger jeg i denne artikel, hvordan grønlandsk guld bliver gravet såvel som analyseret frem som en bestemt råvare 다운로드. Ambitionen er at udforske, hvordan guldet i den grønlandske mine kommer til syne som mere end et irreducibelt grundstof, nemlig som et produkt sammensat af et væld af uforudsigelige og heterogene møder mellem sprængstof, minearbejdere fra hele verden, uvejsom natur, internationale guldpriser, nedslidt mineudstyr, arbejdsmiljø blandt meget andet 카카오 비디오 다운로드. Ved at stille skarpt på, hvordan disse møder genererer både stedet og guldet og deres indbyrdes relation på særlige måder, viser artiklen, hvordan en langt rejsende råvare som guld ikke er en given og selvberoende enhed – et rent grundstof – men en sammensat ressource, der både kan skabe og udviske specifikke lokaliteter og
globale forbindelser 다운로드.