Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: København

Bykvarterernes forestillede klang

En folkelingvististisk undersøgelse af københavnernes opfattelser af byens sprog
Pia Quist
Kulturstudier #2 vinter 2021

Kongens kakofoniske kroning

Magtens auditive manifestering under Frederik 2.s kroning i 1559
Kasper H. Andersen
Kulturstudier #2 vinter 2021