Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Hvad laver forestillinger om det naturlige på en fertilitetsklinik, og hvilke implikationer har anvendelsen af det naturlige, når praksisser etableres til at skabe børn via teknologi? Det er spørgsmål denne artikel rejser på baggrund af et etnografisk studie på fertilitetsklinikker i Danmark og Sverige, hvor forestillinger om det naturlige var centralt i både laboratoriepraksisser og i de etiske grænser, der var sat via lovgivere. Artiklen undersøger fire forskellige situationer, der illustrerer, hvordan naturlighedens paradoks materialiserer sig på forskellige måder på fertilitetsklinikkerne, ofte med konsekvenser for humane og ikke-humane aktører. Artiklen peger derfor på behovet for at skabe en post-naturlig etik, der tager udgangspunkt i det grundlæggende spørgsmål, Cui bono?