Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene 정글북 더빙 다운로드. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang 6시내고향. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur 다운로드. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse adobe air 다운로드.

English summary

The musical environment of West Jutland, on the coast from the border to Skagen, leads a quiet life in the Danish cultural public, and with a few notable exceptions it is almost unknown on the musical stage of popular culture. The present article is an attempt to give voice to a popular-cultural marginal area of Denmark, not in order to cast it in the part of a victim, but rather to complete the picture of Danish musical culture by drawing attention to a centre/periphery approach. To be more precise, analyses are made of the themes - love, politics, work, Christian faith, sense for the region - that are so prominent in the musical culture of Western Jutland. The tenor of the article is that attention to this part of Danish musical life is desirable in order to shape a cultural democracy which includes recognition on a basis of equality.