Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Det kulturhistoriske museums samarbejde, inklusion og medskabelse med så bred en vifte af borgere som muligt er et centralt fokus på museerne i det 21 피시방 게임 다운로드. århundrede. Artiklen giver eksempler på et museums metoder til forskellige former for inddragelse af borgerne som eksempelvis medkuratorer og medproducenter af kulturhistoriske udstillinger 다운로드. Udgangspunktet er Greve Museums arbejde med at forske i, indsamle og formidle forstadens liv og kulturhistorie i perioden fra 1960’erne og frem til nyeste tid og hvordan fortællinger om et sted skabes i en dialog med mange forskellige interessenter Asus ai suite 3 download.

English summary

Co-creation and Inclusion in a Museum – Stories About How a Place in the Suburbs Becomes

Museums cooperation, social inclusion and co-creation with a diversity of people are a key focus at museums in the 21st century. The article gives examples of a museum’s methods for different forms of citizen involvement such as co-curators and co-producers of cultural exhibitions. The article's empirical starting point is Greve Museum’s research, collection and communication about suburban life and culture in the 1960s and until recently, and how stories about a place in the suburb are created in dialogue with many different stakeholders.