Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

På baggrund af lang tids arbejde i Thuleregionen i det nordvestligste Grønland vil jeg diskutere, hvordan steder, folk og fortællinger gensidigt former hinanden 다운로드. ’Felten’ er således formateret af mange forhold, historiske og nutidige, naturlige og kulturelle, og man må besinde sig på feltens flydende form, selv når den ser mest solid ud 아픈만큼 사랑한다 다운로드. Steder er i sig selv flygtige; de opstår i mødet med mennesker, som tillægger dem betydning. Folk kan se nok så traditionelle ud, men de lever i samme verden som antropologen, der kommer for at lære af dem 당나귀p2p. Endelig er fortællingerne ikke stivnede vidnesbyrd om tidligere tider; de er tværtimod et vigtigt redskab i håndteringen af højst nutidige udfordringer, som kommer til syne i det endnu ufortalte 다함께 차차차2 다운로드. Bag fortællingen om Thule ligger en større diskussion af enhver felts plasticitet.

English summary

Fieldwork in Thule
The Entanglement of Places, People and Stories

Based on extensive work in the Thule area of Northwest Greenland, I want to discuss how places, people and stories are mutually constitutive. Thus ‘the field’ is formatted by multiple factors, historical and present, natural and cultural, and the fieldworker must acknowledge its fluid nature, even when it seems most solid. Places are elusive, emerging through encounters with humans who attribute them with meaning. People can seem very traditional and different, but all of them live in the same world as the anthropologist going there to learn from them. Finally, stories are not solid evidence about earlier times; to the contrary, they are living tools for dealing with pertinent challenges, emerging in the not-yet narrated. Thus, a larger discussion of the plasticity of any field is embedded in the narrative about Thule below.