Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Udviklingen i de danske yderområder debatteres intensivt i disse år. Som vi vil vise i denne artikel, er forsøg på udvikling af yderområder ikke noget entydigt nyt 귀여운 ppt 템플릿. Flere steder i landet blev der allerede forud for egnsudviklingsloven i 1958 iværksat en række lokale og regionale initiativer, som skulle skabe vækst og udvikling i yderområderne 쉐도우 택틱스 다운로드. I artiklen undersøger vi, to danske yderområder, Nordvestjylland og Lolland-Falster, med henblik på at diskutere ”udviklingsarbejdet” som et kulturhistorisk fænomen i tid og rum 아이팟 음악 다운로드. Artiklen viser, hvordan private interessenter og kommunale myndigheder – dengang som nu – er engageret i at bevare og fremtidssikre deres by, område og livsgrundlag, og hvordan forudsætningerne for ”det gode liv” i yderområderne hele tiden forsøges skabt i relation til det omgivende samfund 소명 3 다운로드. Et tilbagevendende spørgsmål er derfor, hvordan skiftende offentlige myndigheder har forholdt sig til regional udvikling og gjort ”det gode liv” i yderområderne til en integreret del af det statslige ansvarsområde 교학사 교과서?

English summary

Making Development Work?
Cultural and Historical Perspectives on Regional Development

In Denmark, the question of economic development in peripheral areas is currently a highly debated topic. However, as we argue in this article, local involvement in generating growth is not something entirely new. In the 1950s several Danish towns were trying to attract industrial development through regional initiatives as well as lobby activities directed at the Danish government. In the article we examine two Danish peripheral regions, The North West of Jutland and the islands of Lolland-Falster, and discuss “development work” as a cultural and historical phenomenon. The article shows how private sector interests and public authorities were and are engaged in preserving and renewing their town, area and livelihood, and how attempts to create and recreate conditions for a “good life” over time is done in relation to the wider society. A recurrent question is therefore, how shifting public authorities have related to and conceptualised regional development, and in what way the “good life” in the periphery have become an integrated part of government policy?