Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

다운로드

Med udgangspunkt i begrebet historiebrug belyser artiklen, hvordan den russiske statsmagt og præsident Vladimir Putin benytter store sportsbegivenheder på national grund som en særlig erindringshistorisk arena til påvirkningen af en ny national identitet i Rusland 다운로드. Artiklen konkluderer, at Putins styre søger at skabe en ny national fortælling med en stærk hyldest til den zaristiske og sovjetiske æra, hvor særligt elitesport og rumpolitik fremhæves, ligesom gamle konservative og religiøse værdier også har en vigtig rolle i Putins genrejsning af Rusland og for russisk national identitet 다운로드.

English summary

Putin’s use of sporting mega events as an „arena for historical memory“

 

Based on the concept of ‘the use of history’, this article illustrates how the Russian state and President Vladimir Putin uses sporting mega events on national soil as a special arena for creating a collective memory of history in order to influence a new national identity in Russia. The article concludes that with a characteristic use of history, the Russian state tries to create a new national narrative highlighting the special historical contributions to society and historical personalities from the tsarist and soviet era, especially elite sport and space policy, as well as old conservative and religious values also play an important role in Putin’s resurrection of Russia as a superpower and in the creation of the national
identity.