Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Denne artikel handler om organisationers muligheder for bruge deres historie. Artiklen udspringer af mit arbejde med at skrive en jubilæumsbog på Copenhagen Business School (CBS) i anledning af handelshøjskolens 100års jubilæum 윈도우10 pe uefi 다운로드. Baseret på autoetnografisk metode, notater, mødereferater og personlige refleksioner, gennemgår jeg min egen rolle i forløbet fra projektets start i 2014 til jubilæumsåret i 2017 다운로드. I artiklen tager jeg udgangspunkt i eksisterende historiebrugstypologier, for at kunne udpege forskellige dimensioner af organisatorisk historiebrug, og jeg beskriver hvordan CBS’s jubilæum blev brugt til tre overordnede formål: til at opbygge og forstærke en intern organisationsidentitet, til ekstern branding og markedsføring, og til at indhente konkret viden om organisationens fortid Windows 7 iso.

English summary

A used historian

 

This article is about organizations’ ability to use their history as a resource. The article originates from my work on writing a jubilee book at Copenhagen Business School (CBS). Based on auto-ethnographic method, using notes, meeting reports and personal reflections, I review my own role in the process from the start of the project in 2014 to the anniversary year in 2017. In the article, I take the starting point of existing typologies in the uses of history literature to point out different dimensions of organizational history use, and I describe how CBS’s anniversary was used for three distinct purposes: to build and strengthen an internal organizational identity, external branding and marketing, and to gain concrete knowledge about the organization’s past.