Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Hvordan kan en fælles europæisk historie fortælles og repræsenteres? Og hvilken rolle tildeles nationalstaterne i en europæisk integrationshistorie i begyndelsen af det 21 다운로드. århundrede? Med udgangspunkt i en analyse af det i maj 2017 åbnede House of European History i Bruxelles undersøger artiklen Europa-Parlamentets musealisering af Europas historie som et erindringspolitisk arbejde og en kollektiv identitetsskabende proces 오크의 야망 다운로드. Husets permanente udstilling analyseres med særligt fokus på udstillingens topos, materialitet, orden og publikum (Gade 2006) og med inspiration fra antropologen Sharon Macdonalds (Macdonald 2013) forståelse af erindring som past-presencing-praksis 다운로드. Analysen viser, at selvom huset ønsker at skabe en paneuropæisk eller transnational historiefortælling, hvor intentionen ikke er at skabe en teleologisk EU-integrationshistorie, så ender EU alligevel med at fremstå som både middel og mål for et bedre Europa 찬양 mp3 다운로드. Analysen rejser således spørgsmålet hvilke(n) rolle(r) den transnationale udstilling indtager i moderne historiebrug og i en kontekst af EU’s værdsættelse af kosmopolitisme, postnationalitet og globalisering 구몬세상.

English summary

’EUROP’ – House of European History between
Pan-European and Postnational Memory Practice

 

How can a common European history be represented and shared? And how is the role of the European nation-state positioned in the history of European integration at the entrance to the 21st century? Taking departure in the newly launched House of European History in Bruxelles, the article discusses the musealisation of Europe’s shared history as a process of memory politics and collective identity making. Taking departure from Sharon Macdonald’s (2013) approach to memory as a past-presencing practice, the permanent exhibition’s topos, materiality, order and audience (Gade 2008) are analyzed. House of European History was initiated by the European Parliament almost a decade ago, and has a clear agenda of being a pan-European exhibition space, rather than a EU-propaganda museum. At the same time the House has been designated one of the first post-national museums in Europe. However, the exhibition clearly positions the EU as the means and the goal of a better European future. The article therefore questions how the House of European History is situated between pan-European and post-national memory practice which overall feeds into a discussion on the role of the transnational exhibition in a context of EU’s appreciation of cosmopolitanism, post-nationality and globalization.