Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och metoder, hämtade från etnologin och kulturgeografin, och med en empirisk utgångspunkt i tre kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) i Sverige, analyserar artikeln historiebruk i form av kulturarvsproduktion och föreslår ett applicerbart normkritiskt samt i förlängningen normkreativt angreppssätt för att möjliggöra alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer 다운로드. Genom att utveckla och integrera dessa synsätt och verktyg vill artikeln argumentera för att man får tillgång till nya berättelser om platsen; berättelser som går utöver den traditionella, „normala“ historien om staten, enskilda byggnaders materiella utformning och den sociokulturella och ekonomiska eliten 다운로드. En långsiktig effekt blir att det möjliggör ökad mångfald och inkludering både i fråga om förmedling och representation av platser som komplexa rumsliga och sociokulturella helheter 윈도우 무비 메이커 무료 다운로드.

English summary

Towards a norm creative representation of Heritage
Suggestions for a methodological Heritage praxis based on cases studies from
The National Property Board of Sweden

 

As research has shown, Heritage often struggles with normative discourses that still affect historical representations of places and people. This article aims to analyze heritage as a use of history and argue how a combined norm critical and norm creative approach may enable alternative, including and more varied historical representations of places and people within Heritage production. Empirically, the article rests on three case studies on heritage sites in the possession of the National Property Board of Sweden, all located in the Greater Stockholm area. Our suggested combined approach is based on Culture analysis and Landscape analysis, an integrated theoretical and methodological praxis, favored within Ethnology and Human Geography respectively, and involves both data collecting and analysis of interviews, observations, maps, archives and literature. The article argues that uses of such praxis provide tools for accessing and analyzing histories and aspects of places and people that stretch beyond more traditional and limited historical representations of places and people within Heritage production. In conclusion, a combined norm critical and norm creative approach advocates that all Heritage sites holds a variety of histories, which when taken into account will allow for increased diversity and inclusion regarding both mediation and representation of places.