Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Bernhard Christensen er interessant i et musikalsk identitetsperspektiv, fordi han forener et virke som kirkemusiker med et virke som komponist af jazzpræget musik til revyer og film og som en banebrydende skikkelse inden for musikpædagogik på grundlag af „rytmisk musik“ 쇼미더머니8 10화 다운로드. Artiklen belyser, hvordan denne sammensatte musikalske identitet voksede frem, og hvordan den blev opfattet i samtiden. Kilderne er upublicerede dagbogsoptegnelser fra efteråret 1925, en brevveksling med vennen Herman D 다운로드. Koppel fra perioden 1929-30 og et udvalg af avisomtaler, der beskæftiger sig med dobbeltheden i Bernhard Christensens virke som musiker og komponist 진격의 거인 2권 다운로드.

English summary

Bernhard Christensen is interesting in the perspective of musical identity because he combines work as a church musician with activity as a composer of jazz-influenced music for revues and films and as a pioneering figure in music pedagogy on the basis of „rhythmic music“. The article illustrates how this complex musical identity emerged and how contemporaries viewed it. The sources are unpublished diary entries from autumn 1925, an exchange of letters with his friend Herman D. Koppel from 1929-30, and a selection of newspaper articles dealing with the duality in Bernhard Christensen’s activity as a musician and composer.