Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

”Det man hører, er man selv” er Danmarks Radios P3s yderst velkendte slogan. Det dukkede op i begyndelsen af (20)00’erne som opfindsom og populær afspejling af en moderne forståelse af den rolle musik og medieforbrug spiller for den voksne dansker 다운로드. Denne artikel handler ikke om P3 som musikkanal, men går bag om det populære slogan og undersøger hvordan musik og identitet spiller sammen. Hvilke (musik)psykologiske teorier belyser musikkens rolle i identitetsdannelsen 뉴질랜드? Hvordan forskes der i emnet, og hvilke resultater kan der peges på? Forskningen dokumenterer bl.a., at musik bruges aktivt af mange mennesker som en ressource til at konstruere selv-identitet og gruppe-identitet, og til at skabe, opretholde og regulere en mangfoldighed af følelser 다운로드. Denne oversigtsartikel giver via præsentation af udvalgte teorier og konkrete undersøgelser en bred introduktion til emnet og viser, hvordan musikforskere gennem arbejde med interviews, dagbøger og (musikalske) selvbiografier samt feltarbejde kan beskrive musik som en ofte meget vigtig brik i identitetsdannelsen 오큘러스 우동 다운로드.

English summary

„Det man hører, er man selv“ („What you hear is what you are“) is the extremely well known slogan of Danish Radio’s P3 channel. It was first used at the beginning of the 2000s as an imaginative and popular reflection of a modern understanding of the role played by music and media consumption for the adult Dane. This article is not about P3 as a music channel. Rather, it goes behind the popular slogan to investigate the way in which music and identity interact. Which music (psychological) theories illustrate the role of music in identity formation? How is research in the area conducted and what results can be identified? One of the things documented by research is that many people actively use music as a resource to construct self and group identity and to create, maintain and regulate a variety of feelings. By means of a presentation of selected theories and specific studies, this review article provides a broad introduction to the subject and shows how by working with interviews, diaries, (musical) autobiographies and fieldwork, music researchers can describe music as an often very important element in identity formation.