Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Artiklen beskæftiger sig med fire aldrende mænds oplevelser og beskrivelser af hvad musik har betydet for dem i deres ungdom, og hvad den betyder idag 다운로드. Umiddelbart tilhører de alle en generation, som musikalsk har haft rockmusikken som identitetsmarkør. Imidlertid forvalter de tilhørsforholdet til generationen forskelligt 다운로드. Musiklytning er essentiel for dem alle, og indgår som et helt centralt element i af den enkeltes identitetsmæssige kontinuitet. Skønt man på forhånd kunne forestille sig, at forholdet til musik i ungdommen var nostalgisk, og at denne blev brugt som adgangsbillet til øjebliksoplevelser af en svunden tid, er der snarere tale om, at musikken anvendes refleksivt, til at begribe sig selv i nutiden 어도비 일러스트 2018 다운로드. Musik i ungdommen opleves ikke som en tidsboble, man kan tilgå – snarere er den en forudsætning for at skabe en kontinuitet i fortællingen en selvfortælling power dvd.

English summary

The article addresses the experiences of four elderly men and describes what music meant for them in their youth and its significance today. On the face of it, all four are part of a generation whose identity marker musically was rock, but they administer their generation affinity differently. They find listening to music essential, and it comprises a key element in the continuity of their identity. Although one could have imagined that their relation to the music of their youth was nostalgic and that this was used as a ticket to snapshots of a bygone era, it emerges that music is used reflexively to understand oneself in the present. They do not experience the music of their youth as a time bubble that can be accessed – it is rather a precondition for creating continuity in the narrative, an autobiographical narrative.