Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Krop & Kontor er en del af et større statsfinansieret projekt kaldet ’Sund Arbejdsplads’, som beskæftiger sig med sundhedsfremme i kontorsektoren 청년 경찰 1080p 다운로드. Gennem en objektivering af kontoransattes kropslige hverdagspraksis er det Krop & Kontors formål at bringe bevægelse ind i ellers stillesiddende kontorarbejde 인스 타 그램, 블랙 베리 다운로드. Projektaktiviteterne består primært af bevægelsesøvelser og aktivitetsdage ledet af eksterne bevægelseseksperter.

Denne artikel fokuserer på implementeringen af Krop & Kontor på Rigshospitalets Udviklingsafdeling, hvor forløbet var forbundet med en række udfordringer i form af fysiske forhold samt forskellige forståelser af kroppe og bevægelse 다운로드. I forbindelse med projektets indledende sundhedstjek blev en stor gruppe medarbejdere desuden kategoriseret som overvægtige, hvilket fik dem til at danne en ’Sorggruppe’ 티비 다시보기 다운로드. Senere ændrede gruppen navn til ’Entusiastgruppen’, idet medlemmerne havde taget bevægelsesbudskabet til sig om end i en modereret form og besluttet sig for at motionere sig ud af overvægten 다운로드. Analysen af projektets implementering på Rigshospitalet viser, at Krop & Kontor medfører en problematisering af kropslig inaktivitet, der gør bevægelse til universalløsning og imperativ, imens det, der står ufortalt tilbage, er de praktiske, sociale og moralske implikationer 다운로드. Imidlertid viser artiklen også, at mennesker ikke blot er passive objekter i en sådan proces, men at nye former for socialitet og identiteter kan opstå på baggrund af den objektivering, som de udsættes for 깔끔한 표지.

English summary

The article investigates the implementation of the workplace health project ‘Body and Bureau’ at the Department of Development at the Copenhagen University Hospital. The project attempted to intervene with the daily routines of staff members, who were believed to be bodily inactive while performing their daily tasks. In seeking to add movement and exercise to the daily routines of staff members, ‘Body & Bureau’ was understood to promote a new pattern of behaviour in the office that would help avoiding life style conditions such as overweight, hypertension, pre-diabetes and increased levels of cholesterol, generally considered to expose office workers to increased risks of poor health. The article addresses the ways in which the bodies of staff members were objectified by the project and the ways in which it influenced their everyday lives, and how it became a catalyst for new modalities of social relations within the office. Subsequent to individual health tests being performed, a number of staff members were classified as being overweight, which led them to form what they ironically dubbed ‘The Group of

Mourners’ in order to cope with their sense of sadness. About one month later, however, the group decided to become ‘The Group of Enthusiasts’, thereby taking on the tasks of changing the way they perceived of themselves and developing into an exercise support group. While the project had set out to promote movement as integral to the work routines, which was set against an undesirable notion of exercise for its own sake, the staff members ended up by pursuing the latter rather than the former. While the authors acknowledge the importance of tracing how bodies become objects of political power in the Foucauldian sense, they underscore that the nitty-gritty details of how projects play out in local social worlds such as the Development Department will eventually shape the trajectory of the intervention. Taking their cue from anthropologists Nancy Schepher-Hughes and Margaret Lock, the authors argue that a good starting point for the analysis of how a bodily objectifying project like that of ‘Body & Bureau’ intervenes in the social reality of an office is to pay equal attention to the political body, the individual body, and the social body. Similarly, these three perspectives on the body are used to explain how the state sponsored intervention politicizes the body of office workers, which leads to the testing and measuring of individual bodies, which finally becomes a collectivizing moment for staff members, because they eventually chose to socialize around their common condition of overweight, thereby producing new ways of relation in the office. The article thus concludes that although political power is definitely exercised in health promotion schemes, it is important not to forget the agency exercised by the people who make up the objects of such intervention.