Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

I artiklen undersøges forandringer af hverdagslivet i 1960’erne med afsæt i dagligvareforbruget i Lindeballe Brugs 1962-64. Overleverede kontrabøger gør det muligt at afdække dele af kundernes indkøb 다운로드. Indkøbene afspejler en årstidsafhængig forrådshusholdning, hvilket står i kontrast til, hvorledes fremvæksten af køle- og fryseteknologi i løbet af 1960’erne forandrer de daglige rutiner i husholdningen i forhold til tidsacceleration 피파 2002 월드컵 다운로드. Indkøbene i Lindeballe Brugs demonstrerer også, hvorledes moderniseringen af dagliglivet i efterkrigstidens Danmark var en tidslig heterogen proces, hvorfor datidens intellektuelle kritik af det ny vare- og forbrugssamfund var ude af trit med den brede befolknings erfaringsverden sbe download.

English summary

Transforming traditional everyday life through domestic consumption, frozen food and technological acceleration in the 1960s

Based on research of the purchase of household appliances in Denmark, the article examines changes in everyday life in the 1960s. During the 60s, the increase of refrigerators and freezers in ordinary households, for instance, had a tremendous effect on daily routines, especially in relation to time. Yet notebooks containing the purchase of household appliances bought on credit at Lindeballe grocery store from 1962-64 reveal that traditional homemaking still depended on the seasons of the year. Furthermore, the amount and the nature of the purchased goods demonstrate how the modernization of everyday life in postwar Denmark was actually a heterogeneous process in respect to time. This lack of attention to the processes is the reason why past critique of the new consumer culture doesn’t reflect the experience of common people.