Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Medico-industrien regnes i dag for Danmarks største eksportsektor og den medicinske kunnen, den bygger på, forudsætter adgang til kroppe og humanbiologisk materiale 다운로드. Dette materiale og disse kroppe er altså i en vis forstand økonomiske ressourcer. Samtidig bliver de typisk betragtet som del af personer – af subjekter fairuse4wm. Denne dobbelthed bliver i visse situationer problematisk. Man må ikke købe og sælge ”kropsdele”; personer må eje, men ikke ejes. Det er imidlertid ikke noget let arbejde at holde krop-som-subjekt adskilt fra krop-som-objekt, og den medicinske hverdag er fuld af hybrider 레포트 표지. I denne artikel diskuterer vi, hvad sådanne hybrider udløser. Vi fokuserer på hoften som knogle og som metalprotese og de steder, hvor den bliver genstand for udveksling ytn 동영상. Specifikt ønsker vi med artiklen at understrege nødvendigheden af at anerkende kroppens grundlæggende tvetydighed og denne tvetydigheds betydning for, hvordan vi organiserer udveksling af alt det, som hverken er entydigt subjekt eller objekt 크롬 유쿠 다운로드.

English summary

Today, the medico industry is considered the largest export sector of Denmark, and the medical knowledge, on which it is based, requires access to bodies and human biological material. This material and these bodies are thus in a certain sense economic resources. At the same time, they are typically regarded as parts of individuals – of subjects. In certain situations, this duality becomes problematic. You cannot buy and sell “body parts”; individuals may own, but cannot be owned. It is, however, no easy task to keep the-body-as-subject separate from the-body-as-object, and the medical routine work is full of hybrids. In the present article, we discuss historically specific ways in which to create distinctions in the tension between being a patient who is the target for intervention, and supplying material for the treatment of others. We focus on the hip as a bone and as a metal prosthesis, where it becomes the subject of exchange. With the article, we specifically wish to underline the necessity of recognizing the basic ambiguity sourrounding the body, and the meaning of this ambiguity for how we organize the exchange of everything which is neither subject nor an unambiguous object.