Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Denne artikel er baseret på en udgravning af middelalderlige latrinkonstruktioner, men den handler hverken om konstruktion eller kostundersøgelser: den handler om hvordan en kosmologi kan fremlæses i et arkæologisk materiale 다운로드. I artiklen foreslår jeg en mentalt/kosmologisk forankret læsning af en speci k organisering af latrinkonstruktioner i forhold til både matrikelgrænser og de beboelses- og andre huse, der blev konstrueret på matriklerne i det urbane landskab 유라이브 다운로드. Jeg ønsker dermed at åbne op for en bredere indsigt i mulige måder at opfatte og begrunde sammen ltringen af mentale forestillinger, materialitet og intentioner i etablingen af en særlig, højmiddelalderlig urban praksis 킹스맨2 다운로드. Dermed søger jeg at begrunde og uddybe den nærmere betydning af konstitueringen af en særlig middelalderlig urban praksis.

English summary

Monstrous materiality. On the placement of 16 medieval latrines in Aarhus.

This paper is based on an excavation of medieval latrines. The aim is to analyze how specific historically embedded surrounding the use and spatiality of the latrines created and recreated the urban communities in the Middle Ages. I argue that the monstrous materiality: fecal matter, transferred, transformed and even triggered fear and loathing, hatred and disgust through sensorial practices, and that the successful performance of practices surrounding the same materiality had far-reaching consequences for the inclusion and exclusion of individuals in the medieval urban community.