Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Vi ønsker med denne artikel at bidrage til en diskussion om, hvordan relationen mellem stat og borger potentielt forandredes i perioden efter 1945 set i lyset af truslen om en atomkrig 다운로드. I både den internationale og den danske litteratur om frygten for en atomkrig bliver der peget på, hvordan civilforsvarslige foranstaltninger var med til at konstruere den ideelle atomalderborger som en borger, der i givet fald skulle og ville agere rationelt 청년 경찰 1080p 다운로드. Artiklen bidrager til en diskussion af, hvad det var for en ideel borger, der konstrueredes i en dansk kontekst, og hvilken betydning de mulige, overordnede kontekstualiseringer kan have for tolkningen heraf 인스 타 그램, 블랙 베리 다운로드. Ved at relatere atomfrygt og civilforsvar til henholdsvis den velfærdsstatslige udvikling og til ændringer i moderniteten forfølger vi spørgsmålet om, hvilke forestillinger om samfundsmæssig rationalitet og orden, som den ideelle borger skulle indgå i 다운로드.