Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

곰 통합 코덱

Siden 2000’erne er kulturhistoriske museers selvforståelse og historiske raison d’etre blevet udfordret af museologiske diskussioner om målgrupper og af kulturpolitiske krav om en mere mangfoldig publikumssammensætning 다운로드. Hvordan kan museerne arbejde med at være mere inkluderende og inddragende platforme, ikke bare for dannelse, men også for dialog? I denne artikel vil praksisnære eksempler fra indsamlings- og udstillingsprojektet Din Ting – Vores Historie eksemplificere, hvordan en dialogisk tilgang kan styrke borgernes kulturelle medborgerskab og dermed gøre museer til en samfundsrelevant institution for flere 강남 스타일 뮤비. Samtidig med at kulturpolitiske krav om at styrke kulturelt medborgerskab hos den enkelte understøttes.