Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Gennem livsfortællinger sætter artiklen fokus på spørgsmålet om tilhørsforhold og på
hjemmets betydning som ramme om at skabe en hverdag i en ny kontekst, som man
tvunget eller frivilligt har bevæget sig til 다운로드. Artiklen rejser spørgsmålet om, hvordan der
skabes tilknytning til en by som Aalborg, hvilke in- og eksklusionsprocesser der gør sig
gældende i dagligdagen, samt hvilke betydninger hjemmet har 수입지출내역서 다운로드. Desuden tematiserer
artiklen, hvordan erindringer fra oprindelseslande og ruterne til Aalborg inddrages,
når der knyttes bånd til nye steder og skabes et nyt hjem 다운로드.