Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

다운로드

Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitikken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hverdagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksisser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde 다운로드. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problematiseret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv Python ftp download. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

English summary

Old People’s Everyday Practices and Ageing Policy
– On the Synchronisation between Everyday Life and Policy

Based on an ethnographic fieldwork in two activity centres in the Copenhagen area and a document study of policy documents, the authors explore the relation between ageing policies and everyday practices as an on-going synchronisation work. With this approach, the authors emphasise how the everyday practices and the policies are entangled, and they analyse how active ageing forms late life in new ways. The political articulation of everyday practices often formulates them as problems, and the authors analyse how problems such as dependence, decline, loneliness and passivity appear in the ageing policies and the everyday practices respectively. This is used to discuss how politics and everyday lives are asynchronous and both adjust according to each other and collide.