Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Denne artikel undersøger vandets rolle i det moderne vandland. Vi undersøger den kommercielle og forlystelsesprægede udvikling af vandrum i overgangen mellem det 20 다운로드. og 21. århundrede og trækker i den forbindelse på Horkheimer og Adornos begreb om kulturindustri. Derudover analyserer vi, hvordan vandområder påvirker og påvirkes af besøgende 레쿠바 한글판. Ved hjælp af Michel Foucaults begreb heterotopier analyserer vi kritisk vandlandet som et rum, der muliggør og iscenesætter afvigende adfærd med vand 다우트 다운로드. Analysen er baseret på to autoetnografiske besøg i Lalandia i Søndervig og Billund, og den danner grundlag for en diskussion om, hvorvidt vandlandet vil forblive relevant i det 21 촛불 사진 다운로드. århundrede i lyset af de udfordringer, som klimaændringer og ressourcemangel medfører.