Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Denne artikel undersøger, hvordan fanger i Horsens Straffeanstalt indgik intime relationer med kvinder under deres afsoning. Artiklen tager sit empirisk udgangspunkt i kildemateriale fra den såkaldte Tugthussag fra 1883, der omhandlede et illegalt netværk mellem fanger og ansatte i Horsens Straffeanstalt 다운로드. På baggrund af forhørsprotokoller og kærestebreve, der blev fremlagt som bevismateriale i sagen, sætter ariklen fokus på særligt to fanger, der under afsoning etablerede forhold til fængselspræstens tjenestepiger mirror 게임. Med metodisk afsæt i Michel de Certeaus begreb om hverdagens praksis og klassiske antropologiske teorier om udvekslinger og gavegivning, tematiserer artiklen både spørgsmål om fangeagens og social kontrol i det moderne fængsel 다운로드.