Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Blodanvendelse i menneskeføde har været et omdiskuteret emne i mange år, og ofte har debatten været præget af stærke holdninger for eller imod anvendelsen 주식강의 다운로드. I denne artikel undersøges forskellige diskurser for anvendelsen af blod i madlavning gennem udvalgte danske kogebøger samt notitser og annoncer fra lokale dagblade i perioden 1860-1980 액션 스크립트 3.0 다운로드. Med centrale periodenedslag vil artiklens analysefokus være forskellige aktørers agitation for blodanvendelsen og disses argumentationsfremførelse, der vil belyses og forklares ud fra ændringer og tendenser i den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle samtid 신천지에 빠진 사람들 다운로드.