Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Lossepladser var engang ganske almindelige og lå spredt ud over landet 아이작의 구속 확장팩 다운로드. I dag er det de færreste, der ved, hvor affaldet ender. Samtidig rapporterer vandværker om forurenet grundvand, mens såkaldte generationsforureninger som Cheminova ved Harboøre Tange eller Grindstedværket kalder på politisk handling mod gammel forurening windows 10 iot enterprise. Mens der i dag er en forventning om, at affald behandles miljømæssigt forsvarligt, var der frem til 1974 meget få regler, der skulle beskytte miljø og grundvand 파일 일괄 다운로드. De store forureningssager påkalder sig ofte spørgsmålet „Vidste man virkelig ikke bedre?“. Denne ide om fortidens uvidenhed eller ignorance er udgangspunkt for artiklens undersøgelse af en lokal losseplads i Tømmerup på Vestsjælland mellem 1961 og 1980 다운로드. Med fokus på en lille losseplads undersøger artiklen, hvordan uvidenhed og belejlighed spillede ind i den tidlige fase af affaldshåndtering i Danmark 다운로드.