Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan viden om kernespaltning, atombomber og radioaktivitet cirkulerede mellem det videnskabelige niveau og den danske dagspresse i perioden fra atombombens ankomst i 1945 til 1959, hvor Sundhedsstyrelsen nedlagde forbud mod brugen af opsamlet regnvand som drikkevand hos borgerne på Saltholm på grund af radioaktivitet 엄마가 사랑해 다운로드. Vi argumenterer gennem artiklen for, at offentlighedens skiftende holdninger til atomteknologi ikke alene bør forstås i relation til en teknologisk og/eller politisk udvikling, men ligeledes må forstås i relation til, hvordan viden blev søgt formidlet (af hvem) og forankret i den offentlige bevidsthed 다운로드. På det metodiske område vil artiklen præsentere en introduktion til socialpsykologiske teorier om sociale repræsentationer af videnskabelig viden i en bredere offentlighed for herigennem at få indsigt i, hvordan viden om atombomben og radioaktivitet blev skabt og genskabt mellem videnskab og ’sund fornuft’ i en dansk kontekst 다운로드.