Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Åbningen af Nationalpark Thy i 2008 var en skelsættende begivenhed i Thy. I årene op til og efter åbningen af Nationalparken udviklede der sig en ny idé om ”Smagen af Thy”, en eufemisme for Thy som ”terroir” og hjemsted for en særlig stedbundet fødevare- og madkultur 애플 뮤직 mp3 다운로드. Denne artikel undersøger ”Smagen af Thy” ved at fokusere på plantearter, som indgår i nogle af de mest velkendte produkter associeret med Smagen af Thy, og som samtidig har en lang historie i Thy 테라리아 버그판 다운로드. Ud fra bl.a. interviews med udvalgte fødevareproducenter analyserer vi, hvordan planterne på forskellig vis indgår i skabelsen af Thy som terroir – som råvarer, produktionsmåder eller fortælling 롤 음악. Vi argumenterer for, at planternes roller og betydning i det nye terroir indebærer adskillige paradokser i forhold til deres historiske betydning. I Thy som terroir mødes lokale og globale kulturelle strømninger, og planternes traditionelle brug og betydninger genopfindes på nye måder 표준 이력서 다운로드. På den baggrund diskuterer vi udviklingen af ”Smagen af Thy” som både natur- og kulturarvsliggørelse af visse af landsdelens planter og i videre forstand de landskaber, de vokser i 전국기업체총람 다운로드.