Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Artiklen bygger på en antropologisk undersøgelse om ’udflytningen af statslige arbejdspladser’ fra København til provinsen i form af et etnografisk casestudie af statsinstitutionen Notas omplacering til Nakskov på Vestlolland 소녀시대 파티 다운로드. Belyst fra et samtidigt arbejdsplads- og lokalsamfundsperspektiv og med udgangspunkt i materialitet og tidslighed og disses forbundethed analyseres det, hvordan Notas indflytning i akkurat byens tidligere rådhusbygning får betydning for lokalsamfundets modtagelse af arbejdspladsen og hermed også for indretningen af dennes nye dagligdag 다운로드. Mens det er med tanke på Danmarks samlede fremtid, at Nota må ”flytte ud”, viser artiklen omvendt, hvordan det i høj grad bliver med tanke for Nakskovs kulturhistorie og lokale kollektive erindring som forhenværende selvstændig bykommune, at Nota må flytte ind 영화 우상 다운로드.