Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Med inspiration fra filosoffen Hannah Arendt vil jeg rette blikket mod flugten som et eksistentielt vilkår mzk xp. I det perspektiv kan flugten opfattes som en indstiftende begivenhed, der igangsætter en kæde af handlinger og reaktioner i verden og ikke mindst hos det menneske, for hvem flugten konstituerer en ny virkelighed 영화 램스 다운로드. Artiklens empiriske grundlag er en række etnografiske interviews og samtaler med flygtninge i forbindelse med feltarbejder i Libanon udført i perioden 2017-2019 mssql jdbc 드라이버.