Tidsskriftet Kulturstudier
Tidsskriftet Kulturstudier

Tidsskriftet

Emneord: narrativer

Bykvarterernes forestillede klang

En folkelingvististisk undersøgelse af københavnernes opfattelser af byens sprog
Pia Quist
Kulturstudier #2 vinter 2021